Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2019

Gösterim: 2971

Koordinatör'ün Mesajı

Mesleki ve Teknik Eğitimin yükseköğretim kademesindeki yeri olan Meslek Yüksekokulları, belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetişmesi noktasında önemli bir yere sahiptir. Meslek yüksekokullarında uygulanan eğitimin, bu ihtiyaçları giderecek bir eğitim ve öğretim programını kapsaması gerekmektedir. Ülkemiz ekonomisinin uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması ancak meslek yüksekokullarımızda yetişen nitelikli elemanlarla üretilen mal ve hizmetlerle mümkün olabilecektir. Bu amaçla meslek yüksekokullarında 3+1 sistemine geçerek teoriye dayalı sistemin yansıra uygulamalı öğrenen, öğrendiğini icra eden ve yeni teknolojiler üreten mezunlara ihtiyaç daha da ön plana çıkmaktadır. 3+1 sistemi ile öğrenci, 3 dönemini okulda ders, 1 döneminin ise tam zamanlı olarak işletmelerde uygulamalı yaparak istihdam edilebilme imkânlarını artırmaktır.

 

Saygıdeğer meslektaşlarım,

Günümüzün hızla değişen rekabet koşulları, nitelikli iş gücüne olan ihtiyacın her geçen gün artmasıyla, meslek yüksekokullarımız iş yaşamının gerekleri ve dönemin koşullarına uygun araştırıcı, sorgulayıcı, bilgili ve modern eğitim almış bireyler yetiştirmeyi görev üstleneceğinizden hiç şüphem yoktur. Öğrencilerimizin modern ve evrensel ilkeleri benimseyen, etik değerlere sahip, araştırıcı ve sorgulayıcı bireyler olmalarında ve iş hayatına hazırlanmalarında göstermiş olduğunuz gayretler takdirle karşılanmaktadır.

 

Sektörün değerli mensupları,

Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizin iş piyasasının beklentilerine yönelik yetişmelerini sağlamak üzere, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksekokullarında yer alan 9 aktif programın 3 dönemi okuldaki dersler olmak üzere, 1 dönemi ise işletmelerde uygulama olarak düzenlemekteyiz. Bu sayede Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz, eğitim-öğretim süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini, çeşitli kurum ve kuruluşlarda yapacakları uygulamalı eğitimle pekiştirme imkanı bulacaklardır.

Uygulamaya koyduğumuz programlar ile sizlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları birlikte yetiştirmek için sizlerin desteğine her zaman ihtiyaç duymaktayız. Vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür eder işlerinizde kolaylıklar ve bol kazançlar dilerim.

 

Değerli veliler,

21. yüzyılda küreselleşmenin hızıyla rekabet edilebilir kurum ve ülke olmak için kişinin mesleki becerilerini gelişmesine olanak tanımak ve nitelikli bireyler yetiştirilmesini arzulamak hepimizin önemli görevleri arasında yer almaktadır. Yaptığınız fedakârlıklar ve katlandığınız zorlukların sonunda çocuklarınızın başarısı sizlere gurur yaşatacaktır. Göstermiş olduğunuz sabır ve özverinizden dolayı sizleri kutluyor ve aynı zamanda saygılarımı da sunuyorum.

 

Sevgili öğrenciler,

Uzman öğretim elemanlarımız kaliteli, etkili, güncel, uygulamalı ve rekabet edilebilir bir eğitim modeli sunarak ülkemize nitelikli insan gücü kaynağı yetiştirme yolunda sizlere yol göstermektedir. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için MEYOK sizlerin önerilerini dikkate alarak yüksekokullarımızda sürekli yenilikler yapmaktadır.

  • Geleceğin sanayi anlayışına uygun eğitim ortamı ve işgücü ihtiyaç analizi yaparak eğitim öğretim sistemimizi geliştiriyoruz (3+1 sistem),
  • Sınıf, atölye ve laboratuvarlarımızı teknoloji ile donatıyoruz,
  • Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için farkındalık faaliyetleri (toplantı, seminer, konferans, teknik gezi vb.) düzenliyoruz.
  • Gelişen ve değişen şartlara uygun olarak öğretim programlarımızı ve müfredatları güncelliyoruz,
  • İş dünyası ile iş birliği oluşturmaya çalışıyoruz,
  • Nitelikli iş gücü konusunda farkındalık oluşturmayı önemsiyoruz,
  • AR-GE çalışmalarının geliştirilmesini destekliyoruz,

Sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri ile birlikte, yeni ve modern bir eğitim modeli oluşturan yüksekokullarımız, mesleki ve teknik eğitim konusunda ulusal ve uluslararası araştırmalarla kazanılan bilgi, deneyim ve çözüm modellerini öğrencilerimizin hizmetine sunmaktadır.

Yetişmiş nitelikli bireyler olmanızın nişanesi olan mezuniyetiniz basta sizlerin ailelerinizin hocalarınızın birlikte çıkılan yolculuğun gurur verici temasıdır. Burada edindiğiniz birikimlerinizi ülkemiz ve geleceğimiz için en iyi biçimde değerlendirerek yüksekokullarımızı gururla temsil edeceğinize inanıyorum. Tüm öğrencilerimize başarılar ve arzu ettikleri bir yaşam diliyorum.

 

         Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ARUCU

MEYOK Koordinatörü & Gönen MYO Müdürü